ویژه نامه پایان سال کریدور را مطالعه فرمایید.
جریان توانمند سازی و توسعه شرکت های دانش بنیان با قوت بیشتری پیگیری خواهد شد.
حمایت 48 میلیارد و 718 میلیون ریالی کریدور صادرات به شرکتهای دانش بنیان
معرفی شرکت
نام شرکت تولیدی خدمات تحقیقاتی آموت امن اسپادان
نوع سهامی سهامی خاص
شماره ثبت
تاریخ تاسیس
معرفی کالا
نام کالا خدمات الکتروریسی نانوالیاف بر روی کاغذ فیلتر
نام شرکت نانو فناوران خاور
دسته بندی نانو مواد/نانوشی/نانوالیاف
استانداردها گواهی نانومقیاس
رویداد ها