ویژه نامه پایان سال کریدور را مطالعه فرمایید.
جریان توانمند سازی و توسعه شرکت های دانش بنیان با قوت بیشتری پیگیری خواهد شد.
حمایت 48 میلیارد و 718 میلیون ریالی کریدور صادرات به شرکتهای دانش بنیان
معرفی شرکت
نام شرکت صنایع لاستیکی جاویدان کشپار توس
نوع سهامی سهامی خاص
شماره ثبت
تاریخ تاسیس
معرفی کالا
نام کالا نانوکاتالیست گوگردزدا
نام شرکت نانو پارس اسپادانا
دسته بندی Array
استانداردها گواهی نانومقیاس
رویداد ها