کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری | کارگزاران | رابین سنجش ایرانیان(رسا)
پیگیری درخواست ورود / ثبت نام پیگیری درخواست ورود / ثبت نام
star۰.۰۰

رابین سنجش ایرانیان(رسا)

اطلاعات کارگزار
زمینه فعالیت شرکت رابین سنجش ایرانیان(رسا): - مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت مطابق با استاندارهای جهانی و الزامات ISO،GMP,.... - تهیه تخصصی تکنیگال فایل محصولات پزشکی جهت اخذ مجوز محصولات پزشکی - مشاوره و تهیه تکنیکال فایل مطابق با الزامات CE اروپا - مشاوره و طراحی ساخت اتاق های تمیز (Clean Room) - ارزیابی و انجام پارتیکل سنجی اتاق تمیز (CleanRoom Validation) - مشاوره تخصصی تولید، واردات و بازرگانی تجهیزات پزشکی
اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
تهران
سهروردی شمالی میرزایی زینالی غربی میرزایی زینالی غربی ۱۰۲ طبقه سوم
۰۲۱ ۸۸۷۵۹۰۱۲
۰۲۱ ۸۸۷۵۸۹۱۳
نوع دفتر استان شهر آدرس تلفن فکس
دفتر مرکزي تهران سهروردی شمالی میرزایی زینالی غربی میرزایی زینالی غربی ۱۰۲ ۰۲۱ ۸۸۷۵۹۰۱۲ ۰۲۱ ۸۸۷۵۸۹۱۳
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
گواهینامه‌های محصولی
گواهینامه‌های سیستمی
استاندارد تخصصی حوزه پزشکی (13485)
عنوان خدمت موضوع خدمت زمینه های تخصصی
اخذ گواهینامه‌ها و تأییدیه‌های بین المللی گواهینامه‌های محصولی
اخذ گواهینامه‌ها و تأییدیه‌های بین المللی گواهینامه‌های سیستمی استاندارد تخصصی حوزه پزشکی (13485)