کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری | کارگزاران | خدمات تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته دادفلامینگو
پیگیری درخواست ورود / ثبت نام پیگیری درخواست ورود / ثبت نام

خدمات تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته دادفلامینگو

اطلاعات کارگزار
زمینه فعالیت: خدمات حقوقی و راهبردی حفاظت، ارزش‌گذاری و تجاری‌سازی دانش و فناوری زمینه تخصصی فعالیت: مهندسی قرارداد، ارزیابی و مدیریت ریسک حقوقی، مالکیت فکری و تجاری‌سازی دانش و فناوری، انتقال تکنولوژی، حقوق فناوری اطلاعات، ارتباطات و مخابرات، ارزش‌گذاری و تخمین روشمند ارزش اقتصادی دانش فنی و یافته‌های علمی
اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
تهران
میدان ونک خیابان حقانی بین گاندی و نلسون ماندلا پلاک ۴۰ واحد ۲۳
۰۲۱ ۸۶۰۸۵۸۳۰
۰۲۱ ۸۶۰۸۵۹۰۵
نوع دفتر استان شهر آدرس تلفن فکس
دفتر مرکزي تهران میدان ونک خیابان حقانی بین گاندی و نلسون ماندلا پلاک ۴۰ ۰۲۱ ۸۶۰۸۵۸۳۰ ۰۲۱ ۸۶۰۸۵۹۰۵
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
ثبت علامت تجاری داخلی
حمایت از ثبت علامت تجاری داخلی
حمایت از ثبت شرکت (ویژه فناوران)
عنوان خدمت موضوع خدمت زمینه های تخصصی
ثبت محصولات و علائم تجاری ثبت علامت تجاری داخلی
راه اندازی کسب و کار و خدمات ثبتی، حقوقی شرکت‌ها حمایت از ثبت علامت تجاری داخلی
راه اندازی کسب و کار و خدمات ثبتی، حقوقی شرکت‌ها حمایت از ثبت شرکت (ویژه فناوران)