مرکز رشد دانشگاه تبریز

مرکز اصلی دانشگاه تبریز

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
آوا مکاترونیک آریای تاوریژ ۳۸۷۷۳ مسئولیت محدود
فناوران نانوکامپوزیت آذربایجان ۳۸۹۳۱ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی