مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مرکز اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
سروش فرا فناوری ۲۳۲۵۱۲ مسئولیت محدود
شرکت آلتای توسعه سلامت سهند ۱۱۹۴۲ مسئولیت محدود
فنون طب فرتاک مسئولیت محدود
نانو فن آوران هومهر ۴۸۲۶۵۱ مسئولیت محدود

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی