مرکز رشد علوم و فناوری شهدای گمنام

مرکز اصلی universiti technologi Brunei
استان خراسان رضوی
شهر مشهد

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
بهین ره آورد بهبود ۴۵۰۹۲ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی