مرکز رشد علوم و فناوری شهدای گمنام

مرکز اصلی سایر مراکز
استان خراسان رضوی
شهر مشهد

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
بهین ره آورد بهبود ۴۵۰۹۲ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی