مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی

مرکز اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
استان تهران
شهر تهران

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
نگین افزار پردیس ۳۱۰۳۰ تعاونی
هیوا فن آوران اسپادانا ۱۵۲۳ تعاونی

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی