مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی

مرکز اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
استان تهران
شهر تهران

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
نوآوران رباتیک و پزشکی سینا ۴۷۵۰۴۴ مسئولیت محدود
نگین افزار پردیس ۳۱۰۳۰ تعاونی
هیوا فن آوران اسپادانا ۱۵۲۳ تعاونی

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی