مرکز رشد واحدهای فناور

مرکز اصلی دانشگاه علم و صنعت ایران
استان تهران
شهر تهران

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
طراحی و تولید ادوات پیشرفته الکترونیک ایرانیان هیبرید شمال ۲۰۶۲ مسئولیت محدود

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی