مرکز رشد واحد فناوری فراورده های دارویی

مرکز اصلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
استان تهران
شهر تهران

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
فن آوران دارویی رشد پارسیان مسئولیت محدود

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی