مرکز رشد واحد های فناور پارک علم و فناوری استان سمنان

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان سمنان
استان سمنان
شهر سمنان
آدرس شاهرود- بلوار دانشگاه - پارک علم و فناوری استان سمنان،مرکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان
کد پستی ۳۶۱۵۵-۸۵۱
پست الکترونیک f.bagheri.۸@gmail.com
مدیر مرکز حمید هراتی‏‏ زاده (مدیر مراکز رشد واحدهای فناور استان سمنان)

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
آریا فن ورزان ۳۲۵۶۸۸ مسئولیت محدود
جوان اندیشان پویای قومس (جاپکو) ۵۶۶۸ تعاونی
دانش بنیان دانش پویان ساتیا ۴۰۸۳ سهامی خاص
نانو شرق ابزار توس ۳۵۷۲ مسئولیت محدود
نانو کیمیاگران آلکان ۲۳۲۷ سهامی خاص
هدایای نانویی طبیعت ۳۶۳۰ مسئولیت محدود
پرتو تجهیز بعثت (بامسئولیت محدود) ۵۰۰۹۶۳ مسئولیت محدود
پویا نانو فناوران پارس ۱۹۸۰ مسئولیت محدود

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی