مرکز رشد واحدهای فناور صنایع رنگ

مرکز اصلی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
استان تهران
شهر تهران
آدرس بزرگراه صیاد شیرازی شمالی- خروجی ویزان- میدان حسین آباد- پلاک ۵۵
کد پستی ۱۶۶۸۸۱۴۸۱۱
پست الکترونیک info@cti.ir
مدیر مرکز آقای دکتر مهدی قهاری (مدیر مرکز رشد)

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
آریا نانو طیف ۳۶۹۴۰۳ مسئولیت محدود
بین المللی کارآفرینان فن آور پیشرفته اقیانوس آبی ۴۷۲۸۷۳ سهامی خاص
رادسیس پوشش ۳۹۲۶۵۵ سهامی خاص
رسپاد بسپار آریا ۳۹۶۸۴۵ سهامی خاص
مهندسی انرژی و صنایع اسپینل سازه ۴۱۲۱۷۱ سهامی خاص
مهندسی ساخت آب روبش رسوب ۳۵۰۷۴۷ مسئولیت محدود
نانو شیمی لوتوس پاسارگاد ۳۷۷۷۵۹ سهامی خاص
نانو شیمی لوتوس پاسارگاد ۳۷۷۷۵۹ سهامی خاص
نانو مواد افق شرق (نانو تکنیکال) ۳۸۶۹۹۸ مسئولیت محدود
نورتاب کاران ۱ سهامی خاص
نوین پودمان برتر آسیا ۴۴۷۲۱۰ سهامی خاص
پلیمر بنیان آریا ۴۸۲۳۵۹ مسئولیت محدود
پوستر پلاست ۶۰۲۸ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی