مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره)

مرکز اصلی بیمارستان امام خمینی (ره)
استان تهران
شهر تهران
آدرس انتهای بلوار کشاورز- مجتمع بیمارستانی امام خمینی- مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی
کد پستی ۱۴۱۹۷۳۳۱۴۱
پست الکترونیک contact@icmed.ir
مدیر مرکز دکتر عرب علی بیک (معاون مرکز رشد)

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
تجهیز آفرینان نوری پارسه ۳۹۸۰۸۷ مسئولیت محدود
رادمان تجهیز درمان پارس (سهامی خاص) ۵۰۸۷۸۱ سهامی خاص
شریف طب سیستم ۲۹۵۴۲ سهامی خاص
فوتون تجهیز وستا (بامسئولیت محدود) ۴۸۰۳۳۹ مسئولیت محدود
نانو سیستم پارس ۲۹۵۵۴۹ مسئولیت محدود

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی