مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره)

مرکز اصلی بیمارستان امام خمینی (ره)
استان تهران
شهر تهران
آدرس انتهای بلوار کشاورز- مجتمع بیمارستانی امام خمینی- مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی
کد پستی ۱۴۱۹۷۳۳۱۴۱
پست الکترونیک contact@icmed.ir
مدیر مرکز دکتر عرب علی بیک (معاون مرکز رشد)

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
تجهیز آفرینان نوری پارسه ۳۹۸۰۸۷ مسئولیت محدود
رادمان تجهیز درمان پارس (سهامی خاص) ۵۰۸۷۸۱ سهامی خاص
شریف طب سیستم ۲۹۵۴۲ سهامی خاص
فناوران نانو مقیاس ۲۳۷۹۸۶ مسئولیت محدود
فناوری نانو ساختار آسیا ۳۲۴۷۶۱ مسئولیت محدود
نانو سیستم پارس ۲۹۵۵۴۹ مسئولیت محدود

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی
سیستم برشنگاری فلئورسنت مولکولی تجهیز آفرینان نوری پارسه تجهیزات/سیستمهای تصویربرداری از موجودات زنده
الکتروریسی غوطه وری NL20 فناوران نانو مقیاس تجهیزات/ساخت و تولید
الکتروفورز موئینه فناوران نانو مقیاس تجهیزات/شناسایی و آنالیز
الکتروریس صنعتی INFL فناوران نانو مقیاس نانو مواد
الکتروریس نیمه‌صنعتی فناوران نانو مقیاس تجهیزات/ساخت و تولید
الکتروریس آزمایشگاهی فناوران نانو مقیاس تجهیزات/ساخت و تولید
الکتروریسی آزمایشگاهی فناوری نانو ساختار آسیا جنس نانوماده
الکتروریسی صنعتی NF-LINE IV فناوری نانو ساختار آسیا تجهیزات/ساخت و تولید
بسترهای متشکل از تلفیق نانو الیاف و سلول های بنیادی برای بازسازی و تولید پوست طبیعی فناوری نانو ساختار آسیا تجهیزات/ساخت و تولید
میکروسکوپ پروبی روبشی آموزشی اس-پی-ام آموزشی(مدل SPM-EDU) نانو سیستم پارس تجهیزات
میکروسکوپ تونل‌زنی روبشی (مدل NAMA STM EDU) نانو سیستم پارس تجهیزات/شناسایی و آنالیز
میکروسکوپ پروبی روبشی حرفه اییSPM (مدل ALL IN ONE , AFM-STM) نانو سیستم پارس تجهیزات/میکروسکوپ پروب روبشی
میکروسکوپ تونل‌زنی روبشی (مدل SS3) نانو سیستم پارس تجهیزات/شناسایی و آنالیز
میکروسکوپ نیروی اتمی (مدل NAMA AFM) نانو سیستم پارس تجهیزات/شناسایی و آنالیز