مرکز رشد فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی
شهر مشهد
آدرس مشهد- کیلومتر ۱۲ بزرگراه مشهد- قوچان، مقابل کارخانه شیر پگاه- صندوق پستی: ۱۳۹-۹۱۷۳۵
کد پستی ۹۱۸۵۱۶۴۱۱۱
پست الکترونیک kstp.incubator@gmail.com
مدیر مرکز آقای مهندس هاشم مهذب (مدیرپارک علم وفناوری خراسان)

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
زیست کنکاش توس ۵۷۱۷۵ سهامی خاص
نانو کار گستر ۴۷۷۸۰ سهامی خاص
نانوفناوران شریف الکترونیک ۵۱۵۴۹ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی