مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تهران

مرکز اصلی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
استان تهران
شهر تهران
آدرس تهران- خیابان کارگر شمالی- خیابان شهید فرشی مقدم- پارک علم و فناوری دانشگاه تهران- ساختمان شماره ۲.
کد پستی ۱۴۳۹۸۰۴۴۴۸
پست الکترونیک nanoroshd@gmail.com
مدیر مرکز آقای دکتر مهران حبیبی رضائی (مدیر مرکز رشد)

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
به اندیشان کیمیا ژاو ۳۵۰۲۷۲ مسئولیت محدود
توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه ۴۲۰۹۳۲ مسئولیت محدود
دانشگاهی راهکارهای مهندسی پاک ۳۹۳۸۶۱ سهامی خاص
رشد نانو فناوران مسئولیت محدود
زیست پژوهان خاورمیانه ۲۴۰۵۰۰ مسئولیت محدود
طب و صنعت رهیاب ۴۵۵۲۱۲ مسئولیت محدود
فناوری خلاء کهربا ۳۰۲۲ مسئولیت محدود
مهندسی آدان نیک افزار سهامی خاص
مهندسی طرح وندیداد ۲۵۳۶۱۹ سهامی خاص
نانو سان البرز ۱۸۰/۳۲۱۴۵۹ سهامی خاص
نانو فناوران داروئی الوند ۴۱۶۲۸۱ سهامی خاص
نانو نیکا پرشین ۱۱ سهامی خاص
نانو پوشش فلز ۱۲۶۹۵ مسئولیت محدود
نانو پوشش فلز ۱۲۶۹۵ مسئولیت محدود
نانومهندسی سطح ژیکان ۵۰۴۰۴۶ مسئولیت محدود
پالایه گستر سیمرغ ایرانیان ۲۷۰۲۵ مسئولیت محدود
پرتو پردازش مواد ۴۴۵۲۰۸ سهامی خاص
پویا فن آوران کوثر ۲۹۰۸۱۰ مسئولیت محدود
پیشگامان فناوری آسیا ۲۱۸۷۵۷ مسئولیت محدود
گز لین طب ۳۳۸۸۴۱ مسئولیت محدود

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی