مرکز رشد واحدهای فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

مرکز اصلی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
استان تهران
شهر تهران
آدرس تهران-جاده قدیم کرج-جاده شهریار-حسن آباد خالصه-مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب
کد پستی ۳۳۱۳۱۹۳۶۸۵
پست الکترونیک ROSHD@IROST.ORG
مدیر مرکز محمد علی اردکانی (رئیس مرکز رشد سازمان)

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
آتیه پردازان ظهور شریف ۴۲۲۴۳۴ مسئولیت محدود
امین آسیا فناور پارس ۴۵۵۹۸۷ سهامی خاص
اکسیر نانو شریف ۴۵۴۱۸۳ سهامی خاص
بسپار پیشرفته شریف ۴۲۹۳۹۸ مسئولیت محدود
بسپار گستر جاویدان (زیست پالایش زمین) ۱۹۵۹۲۷ مسئولیت محدود
تامین نانو ساختار آویژه ۳۸۱۹۸۴ سهامی خاص
تجهیزات سازان پیشتاز ۱۱۴۳۴۷ مسئولیت محدود
تحرک فناور رباتیک ۴۸۷۶۹۰ سهامی خاص
توسعه سلامت رویان ۴۰۶۷۰۳ مسئولیت محدود
توسعه فن آوری مافوق صوت ۳۷۰۲۸۲ مسئولیت محدود
خلا پوشان فلز ۴۱۶۸۹۴ مسئولیت محدود
دانش نوین آرین یکتا ۴۴۹۵۸۰ سهامی خاص
فراذوب خلا ۰۰ مسئولیت محدود
فناوران سخت آرا ۴۶۱۵۶۸ سهامی خاص
مهندسی بازرگانی پدیده شمس ایرانیان ۳۶۳۰۳۰ سهامی خاص
مهندسین مشاور علوم و فناوری نانو مواد پارس ۳۲۰۹۹۰ سهامی خاص
نانو فناوران دایا ۴۳۶۱۲۱ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی