مرکز رشد پارک علم وفناوری استان همدان

مرکز اصلی پارک علم وفناوری استان همدان
استان همدان
شهر همدان
آدرس همدان- بلوار بعثت- پارک علم وفناوری استان همدان
کد پستی ۶۵۱۶۷۷۹۵۷۶
پست الکترونیک hamedan.hstp@gmail.com
مدیر مرکز آقای مهندس جمشیدی (مدیر مرکز رشد)

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
آریا سرو سپهر الوند ۱۰۵۳۲ مسئولیت محدود
بیتا نگار افزار ۱۲۱۵۸ مسئولیت محدود
مهندسی کاوش خاک آریا ۹۲۸۴ سهامی خاص
پویا سازه هگمتان ۶۳۱۳ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی