مرکز رشد فناوری پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

مرکز اصلی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
استان تهران
شهر تهران
آدرس انتهای اتوبان همت بلوار پژوهش پژوهشگاه پلیمر مرکز رشد پلیمر
کد پستی ۱۴۹۷۷۱۳۱۱۵
پست الکترونیک info@ippincubator.org
مدیر مرکز شروین احمدی (مدیر مرکز رشد)

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
آرا پلیمر نگین فن آور ۳۹۱۵۸۳ مسئولیت محدود
آنیل بسپار آریا ۳۶۷۷۱۹ مسئولیت محدود
بسپار تجهیز یاران ۱۱۰۶۶ سهامی خاص
بسپار توسعه یاران ۴۷۱۱۶۷ مسئولیت محدود
بسپار سازان ایرانیان (بسا پلیمر) ۴۲۲۰۸۹ سهامی خاص
تحقیقاتی تولیدی و صنعتی کرانگین ۳۷۷۶ سهامی خاص
تعاونی دانش بنیان بسپار فکور ۳۹۱۶۵۶ مسئولیت محدود
دانش بنیان فناوران مهرگان شیمی سامان ۱۸۷۶ سهامی خاص
دانش نگاه افروز ۳۵۱۶۰۶ سهامی خاص
فن آور آمیزه پیشرفته ۱ سهامی خاص
فناوران نانو بسپار پارس ( نانو سیلاتکس پارس) ۴۱۰۵۷۰ سهامی خاص
نوین بسپار سازه اروین ۴۱۲۸۹۴ مسئولیت محدود
کیا نانو پوشش ۴۸۱۱۷۸ سهامی خاص
گسترش فناوری خوارزمی ۴۴۲۴۸۷ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی