مرکز رشد نانو بیوتکنولوژی پارک علم و فناوری یزد

استان یزد
شهر یزد
آدرس یزد-سه راه تعاون -مجتمع ادارات-پارک علم وفناوری یزد-مرکزرشد بیوتکنولوژی
کد پستی ۸۹۱۶۱۸۸۱۸۷
پست الکترونیک ghavidel@ystp.ac.ir
مدیر مرکز روح الله غفارزاده

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
تعاونی دانش بنیان نانو آلیاژ کویر یزد ۸۸۰ سهامی خاص
لوتوس نانو فام ۱۲۰۵۴ سهامی خاص
مجتمع تحقیقات و فن آوری پرتو پلاست یزد ۹۷۷۶ سهامی خاص
نانو کیمیای کویر یزد ۱۱۶۹۸ سهامی خاص
پردیس پژوهش فناوران یزد ۱۳۰۷۳ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی