مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد

مرکز اصلی دانشگاه شهرکرد
استان چهارمحال و بختیاری
شهر شهرکرد
آدرس شهرکرد- میرآباد شرقی بلوار امام خمینی بلوار ۱۳ آبان جنب مدرسه راهنمایی میرداماد
کد پستی ۸۸۱۵۶۶۳۵۵۵
پست الکترونیک info@skuti.ir
مدیر مرکز دکتر یعقوب طادی (مدیر مرکز رشد)

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
شهد زاگرس جهان بین ۶۹۲۵ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی