مرکز رشد فناوری دانشگاه تربیت مدرس

مرکز اصلی دانشگاه تربیت مدرس
استان تهران
شهر تهران
آدرس تهران کیلومتر۱۰ بزرگراه شهید بابایی جنب دانشگاه جامع امام حسین (ع)
کد پستی ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۶
پست الکترونیک m.arman@modares.ac.ir
مدیر مرکز اسماعیل ساعی ورایرانی زاد (مدیر مرکز رشد و پارک علم و فناوری مدرس)

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
برنا گستران دانش ۴۸۲۱۳۷ مسئولیت محدود
توسعه و تجهیز کارما آزما اندیش ۳۰۴۳۲۵ مسئولیت محدود
جویندگان راه سلامت کهن ۴۸۸۳۱۵ سهامی خاص
صنایع داتیس انرژی ۲۹۷۳۹۳ سهامی خاص
فن آوری نانو سبز زاگرس ۲۳۴۷۶۴ مسئولیت محدود
فناوری نانو دارو البرز ۴۸۷۷۶۷ سهامی خاص
پایار انرژی گستر یکتا ۴۵۰۴۸۵ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی