مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان

مرکز اصلی دانشگاه زنجان
استان زنجان
شهر زنجان
آدرس زنجان، بلوار دانشگاه، کیلومتر ۵ جاده تبریز، دانشگاه زنجان، مرکز رشد واحدهای فناوری
پست الکترونیک saba@znu.ac.ir
مدیر مرکز آقای دکتر جلال صبا (مدیر مرکز رشد)

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
نیلگون رنگدانه زنجان ۱۱۱۶۳ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی