مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری اراک

مرکز اصلی پارک علم و فناوری اراک
استان مرکزی
شهر اراک
آدرس اراک - انتهای خیابان شهید رجایی - بلوار شهید قدوسی پارک علم و فناوری استان مرکزی
کد پستی ۴۱۶-۳۸۱۳۵
مدیر مرکز مریم عبدلی (مدیر مرکز رشد)

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
پیشگامان محیط زیست پاک ۱۰۷۸۸ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی