مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه الزهرا(س)

مرکز اصلی دانشگاه الزهرا (س)
استان تهران
شهر تهران
آدرس میدان ونک - خیابان ونک - دانشگاه الزهرا(س)-مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه الزهرا(س)
کد پستی ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
پست الکترونیک roshd@alzahra.ac.ir
مدیر مرکز شایسته سپهر (عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا)

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
اکسین تک تضمین (سهامی خاص) ۵۱۴۸۹۹ سهامی خاص
بینش بازار ره پای ۵۰۵۲۱۱ مسئولیت محدود
تحهیزات پیشرفته الکترو اپتیک پارس ۴۸۸۳۰۸ مسئولیت محدود
توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا ۳۷۷۰۹۰ مسئولیت محدود
حامیان علم و فناوری پارس ۴۸۰۴۹۲ مسئولیت محدود
سیب زیست فن ۱ سهامی خاص
فن آوران تجهیزات نانو آزما ۳۷۳۴۳۳ مسئولیت محدود
فن آوران تجهیزات نانو آزما ۳۷۳۴۳۳ مسئولیت محدود
مدیریت صادرات هوشمند کاران دانش (هوکاد) ۴۵۰۳۲۷ سهامی خاص
مهندسی آمایش داده گستر ۴۵۲۵۵۴ مسئولیت محدود
نانو فن آوران پیشرو(عباس شکرالهی و مریم زارع) ۱۱ سهامی خاص
نانو فن ویرا ۱۱ سهامی خاص
نانو فناوری و انرژی کربن ۴۲۰۸۴۶ سهامی خاص
کاوا صنعت پایور ۴۰۷۵۷۰ مسئولیت محدود
یحیی ربانی

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی