مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز اصلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
استان خراسان رضوی
شهر مشهد
آدرس خراسان رضوی-مشهد-میدان فردوسی-میدان بوعلی-پژوهشکده بوعلی- مرکز رشد
کد پستی ۰۹۱۷۷۵۱۴۸۹
پست الکترونیک incubator@mums.ac.ir
مدیر مرکز دکتر علی بدیعی (مدیریت مرکز رشد)

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
داروسازی دکتر رجبی ۴۸۴۳۰ سهامی خاص
نوآفرینان طب آویسا شرق (سهامی خاص) ۵۷۶۴۳ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی