مرکز رشد زیست فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

مرکز اصلی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
استان تهران
شهر تهران
آدرس تهران، کیلومتر۱۵ بزرگراه تهران - کرج، بلوار پژوهش
مدیر مرکز آقای دکتر سید صفا علی فاطمی (مدیر مرکز رشد)

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
زیست شیمی آزما رشد ۳۵۸۸۵۱ مسئولیت محدود
زیست فرایند صنعت صبا ۲۷۳۹۱۸ مسئولیت محدود
ژن رایان فن (ژرف) ۳۶۵۴۸۷ سهامی خاص
گیل نانوژن زیست فناور ۴۵۴۱۵۸ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی