مرکز رشد زیست فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

مرکز اصلی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
استان تهران
شهر تهران
آدرس تهران، کیلومتر۱۵ بزرگراه تهران - کرج، بلوار پژوهش
مدیر مرکز آقای دکتر سید صفا علی فاطمی (مدیر مرکز رشد)

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
زیست شیمی آزما رشد ۳۵۸۸۵۱ مسئولیت محدود
زیست فرایند صنعت صبا ۲۷۳۹۱۸ مسئولیت محدود
ژن رایان فن (ژرف) ۳۶۵۴۸۷ سهامی خاص
گیل نانوژن زیست فناور ۴۵۴۱۵۸ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی
سم ضد قارچ زیست شیمی آزما رشد نانو مواد/نانوساختار/هسته پوسته
کلوئید نانوذرات نقره - 1000ppm زیست شیمی آزما رشد جنس نانوماده/نقره
کلوئید نانو ذرات طلا زیست شیمی آزما رشد حالت فیزیکی/کلوئید
کیت استخراج DNA از گیاه گیل نانوژن زیست فناور نانو مواد