مرکز رشد فناوریهای دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

مرکز اصلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
استان زنجان
شهر زنجان
آدرس جاده گاوازنگ-جنب بیمارستان آیت ا... موسوی-دانشکده داروسازی زنجان
کد پستی ۵۶۱۸۴-۴۵۱۳۹
پست الکترونیک Info@zpti.ir
مدیر مرکز مهرداد حمیدی (ریاست مرکزرشد)

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
تریتا داروی هزاره سوم ۵۰۶۷۱۷ سهامی خاص
کیمیا زیست پارسیان ۳۰۶۸۷۰ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی