مرکز رشد دانشگاه کاشان

مرکز اصلی دانشگاه کاشان
استان اصفهان
شهر کاشان
آدرس کاشان- م جهاد- ابتدای بلوار مادر- خ عدالت- مرکز رشددانشگاه کاشان-
کد پستی ۸۷۱۴۹۴۳۴۴۳
پست الکترونیک roshd@kashanu.ac.ir
مدیر مرکز مهندس سید حسین مجتهد (مدیر مرکز رشد)

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
مغناطیس دقیق کویر ۳۸۸۶ سهامی خاص
نوین ریس سنج ۱۸۴۷ سهامی خاص
کیمیاگران صنعت امیرکبیر ۴۷۷۱ مسئولیت محدود

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی