مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان

مرکز اصلی دانشگاه سیستان و بلوچستان
استان سیستان و بلوچستان
شهر زاهدان

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
نانو پیشتاز صنعت ۶۰۳۶ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی