مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

مرکز اصلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
استان مازندران
شهر ساری
آدرس خ امیر مازندرانی- جنب اداره کل بیمه خدمات درمانی استان- صندوق پستی ۵۷۸
پست الکترونیک tti@sanru.ac.ir
مدیر مرکز علی معتمدزادگان (مدیر مرکز رشد)

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
فناوران گیاه گستر کیمیا (بامسئولیت محدود) ۱۳۷۰۸ مسئولیت محدود
مهندسی زیست فناوران هزاره برتر کاسپین (سهامی خاص) ۱۳۷۷۷ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی