مرکز رشد و فناوری دانشگاه جامع امام حسین (ع)

مرکز اصلی دانشگاه امام حسین (ع)
استان تهران
شهر تهران
آدرس میدان رسالت- نرسیده به چهارراه سرسبز- خیابان علی بختیاری- پلاک ۳۴۷
مدیر مرکز علی باقری (مسئول مرکز رشد و فناوری)