مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات رویش جهاد دانشگاهی

مرکز اصلی جهاد دانشگاهی
استان تهران
شهر تهران

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
پیشرو فناوران صنعت برنا (سهامی خاص) ۴۳۴۳ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی