مرکز رشد هرمزگان

مرکز اصلی جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان
استان هرمزگان
شهر بندر عباس

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
موسسه دوستداران تنوع زیستی گامرون ۱۱ مسئولیت محدود

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی