مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

مرکز اصلی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه
استان کرمانشاه
شهر کرمانشاه

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
شتاب آرا تک ۱۹۲۰۸ مسئولیت محدود

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی