مرکز رشدواحدهای فناور کشاورزی- نانو- انرژی و محیط زیست

مرکز اصلی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
استان تهران
شهر تهران

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
سرآمدان اندیشه آوینا ۴۶۶۰۶۰ سهامی خاص
پویا ژن آزما (بامسئولیت محدود) ۳۸۰۱۴۷ مسئولیت محدود

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی