مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

مرکز اصلی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
استان سمنان
شهر سمنان

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
مهندسی پویا فناوران انرژی قومس ۶۴۸۳ سهامی خاص
نانو نافذ پیشرو کویر ۶۵۳۶ مسئولیت محدود
کیمیا نانو دانش ۷۱۰۵ مسئولیت محدود

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی