مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

مرکز اصلی پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
استان کرمان
شهر جیرفت