مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی
استان خراسان جنوبی
شهر بیرجند

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
ایستا ارتباط کاوشگر ۵ سهامی خاص
شیرین سویا پرشیا ۲۵۵۳ سهامی خاص
فرس پژوه شرق ۴۹۰۴ تعاونی

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی