مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی
استان خراسان جنوبی
شهر بیرجند

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
شیرین سویا پرشیا ۲۵۵۳ سهامی خاص
فرس پژوه شرق ۴۹۰۴ تعاونی

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی