مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی
شهر مشهد

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
تجهیزات ابزار آزما ۴۴۹۰۰ مسئولیت محدود
مهندسی و بازرگانی سامان گستر شرق ۲۱۷۲۱ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی