مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی
شهر مشهد

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
پیشگامان عرصه آموزش رامان صدرا ۶۳۴۵۲ تعاونی

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی