مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان نیشابور

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی
شهر مشهد

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
آرشا گسترش سیمرغ ۴۵۳۲ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی