مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان گناباد

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی
شهر گناباد

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
توانا فناوران دانا (بامسئولیت محدود) ۱۴۰۵ مسئولیت محدود

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی