مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی
شهر مشهد

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
پارس ساوا نوین هنر فناور (سهامی خاص) ۶۱۱۵۷ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی