مرکز رشد واحدهای فناور نفت و گاز مستر در دانشگاه صنعت نفت

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان خوزستان
استان خوزستان
شهر اهواز

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
پترو پژوهان نانو گستر ۴۳۵۴۲ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی