مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان خوزستان
استان خوزستان
شهر دزفول

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
سامان سیستم مهرگان ایرانیان ۴۴۳۴۴ مسئولیت محدود
مهندسی ژرف سپنتا ایده آل آریانا ۴۵۶۷۹ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی