مرکز رشد نفت و گاز و پتروشیمی پارک علم و فناوری استان فارس

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان فارس
استان فارس
شهر شیراز

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
پترو پژوهش اهورا ۳۶۶۷۱ تعاونی

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی