مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ملایر

مرکز اصلی پارک علم وفناوری استان همدان
استان همدان
شهر ملایر

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
پیشرو فن افزار پارس (بامسئولیت محدود)

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی