مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان گلستان

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان گلستان
استان گلستان
شهر گرگان

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
دانش پژوهش فجر ۲۵۴۵ سهامی خاص
دایره دانش سبز فردا سهامی خاص
نفیس پردازشگر دانش (بامسئولیت محدود) ۱۹۹۷ مسئولیت محدود

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی