مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های گیاهان دارویی

مرکز اصلی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی البرز (هلجرد)
استان البرز
شهر کرج

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
فرآیند پردازش البرز (با مسئولیت محدود) ۲۰۹۳۱ مسئولیت محدود

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی