مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

مرکز اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
آدرس لاهیجان- خ کاشف شرقی- مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی- صندوق پستی ۱۶۱۶
پست الکترونیک soleimani۵۴@gmail.com
مدیر مرکز مجتبی سلیمانی (استادیار شیمی تجزیه (مدیر مرکز رشد))