مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مرکز اصلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
استان تهران
شهر تهران

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
آرتینه صنعت پرتو ۳۹۳۶۱۹ سهامی خاص
فناوری ایرانیان پژوهش نصیر ۴۲۷۱۸۴ مسئولیت محدود
پویش تدبیر کرانه ۴۴۶۱۳۵ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی